PRACUJEMY W POLSCE I PŁACIMY TUTAJ PODATKI, WIĘC CHCEMY MIEC WPŁYW NA NASZĄ SYTUACJĘ ZAWODOWĄ

Nasze działania mają na celu przywrócenie szacunku dla pracy Artystów Muzyków i wysokiego poziomu polskiej kultury muzycznej

 

NASZE CELE:


Wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych i innych świadczeń socjalnych adekwatnych do specyfiki zawodu artysty muzyka

Przeciwdziałanie skutkom epidemii, w tym zabieganie o sprawiedliwe traktowanie muzyków na równi z innymi grupami zawodowymi

Wsparcie prawne i porady dla członków ZZM RP w ramach działalności Działu Prawnego Związku

Przywrócenie 50% kosztów uzyskania przychodu bez limitu dla artystów muzyków

Wprowadzenie opłaty za koncerty artystów zagranicznych koncertujących w Polsce w formie rekompensaty płatnej przez organizatorów na rzecz polskich muzyków

Ustawa o ochronie twórczości rodzimej chroniąca polską muzykę przed zalewem kultury anglosaskiej, określając parytety prezentacji muzyki tworzonej i wykonywanej przez artystów polskich w mediach takich jak: TV, radio, streaming, a także w ramach wykonań publicznych

Poszerzenie listy tzw. “czystych nośników” o smartfony, tablety, komputery i inne nowoczesne urządzenia, tak aby muzycy mogli otrzymywać należne im rekompensaty za kopiowanie tworzonych i wykonywanych przez nich utworów w ramach “dozwolonego użytku”