Aktualności

  • Posiedzenia internetowe (4/2/2020) - W czasie epidemii posiedzenia Zarządu Związku Zawodowego Muzyków RP odbywają się przy pomocy aplikacji internetowej Skype.
  • Kolejne pismo (3/17/2020) - Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP Warszawa 16.03.2020r. J.E. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się o pilne wdrożenie uregulowań w formie zarządzeń lub zmian ustawowych idących w kierunku trwałej, gwarantowanej ochrony i priorytetu dla polskiej muzyki w mediach, szczególnie publicznych. Rozumiemy przez to wysokie kwoty procentowe (np. 80% –...
  • Odpowiedź ministra (3/16/2020) - Otrzymaliśmy odpowiedź od MKiDN szanowni Państwo, Decyzja o  odwołaniu  wydarzeń artystycznych w nadchodzących  dwóch  tygodniach była  konieczna – dla dobra jednostek i całego społeczeństwa. Jestem  przekonany, że  w zaistniałej sytuacji środowiska  twórcze i artystyczne stawią   czoła  wyzwaniu, demonstrując odpowiedzialną i  obywatelską postawę. Liczę na solidarność środowisk twórczych ze społeczeństwem  i  zaangażowanie Waszego autorytetu...
  • Apel ZZM RP (3/15/2020) - Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP Warszawa 12.03.2020r. Oświadczenie w sprawie zakazu organizacji imprez masowych w związku z epidemią koronawirusa Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją powstałą wskutek ww. ograniczeń. Polscy artyści, którzy przez ponad 30 ostatnich lat nie zostali objęci opieką Państwa i w znacznym stopniu pozostawieni samym sobie, nie mogąc korzystać z konstytucyjnie zagwarantowanych praw do bezpłatnej opieki...
  • Powiało optymizmem (3/3/2020) - 2 marca 2020 odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Z radością przyjęliśmy informacje o wsparciu obiecanym  nam przez bratnie organizacje: SAWP, ZAiKS, STOART, ZPAV. W trakcie kwalifikacji są także nasze wnioski o wynajem lokalu przez władze m.st. Warszawy. Niebawem kolejne działania, o których będziemy na bieżąco powiadamiać.
  • posiedzenie 27.01.2020 (2/15/2020) - 27 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu. Podjęliśmy działania w kierunkach: – wynajmu na warunkach preferencyjnych od m.st. Warszawy lokalu na cele związkowe – uzyskania wsparcia finansowego od bratnich stowarzyszeń (ZAIKS, STOART, SAWP, ZPAV) oraz MKiDN Stosowne wnioski zostały przekazane do w.w. instytucji. Zarówno siedziba jak i wsparcie finansowe są niezbędne dla uruchomienia regularnej...