Apel ZZM RP

Apel ZZM RP

Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP Warszawa 12.03.2020r.

Oświadczenie w sprawie zakazu organizacji imprez masowych w związku z epidemią koronawirusa

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją powstałą wskutek ww. ograniczeń. Polscy artyści, którzy przez ponad 30 ostatnich lat nie zostali objęci opieką Państwa i w znacznym stopniu pozostawieni samym sobie, nie mogąc korzystać z konstytucyjnie zagwarantowanych praw do bezpłatnej opieki zdrowotnej ani sensownego, uwzględniającego specyfikę wolnego zawodu, systemu emerytalnego stają obecnie wobec kolejnego, poważnego zagrożenia egzystencji. Bezprecedensowe trzy uderzenia w ekonomiczne podstawy działalności twórczej w latach 2012-2016 (nałożenie 23% VAT na koncerty, tantiemy oraz likwidacja pełnych 50% kosztów uzyskania) i tak już spowodowały znaczące pogorszenie funkcjonowania oraz jakości życia naszego środowiska.

W chwili obecnej odwołanie wszystkich imprez – koncertów, spektakli, przedstawień stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego utrzymywania się z działalności artystycznej. Ucierpią
w znacznym stopniu muzycy, aktorzy, ale także promotorzy i organizatorzy oraz właściciele sal
i klubów, zagrożeni utratą płynności finansowej.

Co szczególnie bolesne, stajemy się kolejnymi ofiarami tej epidemii w sytuacji, w której inne formy życia społecznego prowadzące do masowych zgromadzeń nie zostają ograniczone.

Państwo polskie powinno wziąć na siebie materialną odpowiedzialność za wprowadzenie powyższych restrykcji i zrekompensować powstałe oraz przewidywane straty indywidualne
i instytucjonalne.

Apelujemy o natychmiastowe wdrożenie specjalnego programu pomocy muzykom i innym artystom, którzy są bądź wkrótce będą dotknięci rujnującymi skutkami decyzji administracyjnych.

Zarząd ZZM RP w składzie:

Wojciech Konikiewicz, Krystyna Prońko, Ryszard Wojciul,
Piotr Remiszewski, Mieczysław Jurecki, Bogdan Gajkowski, Maciej Zieliński

Do wiadomości:

MKiDN, Sejm, media

No Comments