Author: user-zzmrp

Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP ukonstytuował się w następujący sposób: Wanda Kwietniewska  - Przewodnicząca Zarządu ZZM RP Wojciech Konikiewicz -Wiceprzewodniczący Zarządu ZZM RP Ryszard Wojciul - Wiceprzewodniczący Zarządu ZZM RP Maciej Zieliński - Wiceprzewodniczący Zarządu ZZM RP Krystyna Prońko - Skarbnik ZZM RP Wojciech Wójcicki - Sekretarz Zarządu ZZM RP Leszel Biolik...

8 czerwca 2020 r odbyło się on line zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszego Związku w następującym porządku obrad: 1.Otwarcie zebrania 2.Wybór prezydium 3.Przyjęcie porządku obrad 4.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Wnioskowej 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2016-2020 7.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2020 8.Przedstawienie sprawozdania Sądu...

W dniu 8 czerwca 2020 o godz. 11.00 rozpocznie się on line zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Zawodowego Muzyków RP. Członkowie Związku którzy opłacili składki członkowskie otrzymali już stosowne zawiadomienia drogą e-mailową. W piątek 5 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się próbny kontakt z uczestnikami zebrania za...

Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP Warszawa 16.03.2020r. J.E. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się o pilne wdrożenie uregulowań w formie zarządzeń lub zmian ustawowych idących w kierunku trwałej, gwarantowanej ochrony i priorytetu dla polskiej muzyki w mediach, szczególnie publicznych....

Otrzymaliśmy odpowiedź od MKiDN szanowni Państwo, Decyzja o  odwołaniu  wydarzeń artystycznych w nadchodzących  dwóch  tygodniach była  konieczna - dla dobra jednostek i całego społeczeństwa. Jestem  przekonany, że  w zaistniałej sytuacji środowiska  twórcze i artystyczne stawią   czoła  wyzwaniu, demonstrując odpowiedzialną i  obywatelską postawę. Liczę na solidarność środowisk twórczych ze społeczeństwem ...

Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP Warszawa 12.03.2020r. Oświadczenie w sprawie zakazu organizacji imprez masowych w związku z epidemią koronawirusa Wyrażamy głębokie zaniepokojenie sytuacją powstałą wskutek ww. ograniczeń. Polscy artyści, którzy przez ponad 30 ostatnich lat nie zostali objęci opieką Państwa i w znacznym stopniu pozostawieni samym sobie,...

2 marca 2020 odbyło się kolejne zebranie Zarządu. Z radością przyjęliśmy informacje o wsparciu obiecanym  nam przez bratnie organizacje: SAWP, ZAiKS, STOART, ZPAV. W trakcie kwalifikacji są także nasze wnioski o wynajem lokalu przez władze m.st. Warszawy. Niebawem kolejne działania, o których będziemy na bieżąco powiadamiać. [gallery columns="1"...

27 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu. Podjęliśmy działania w kierunkach: - wynajmu na warunkach preferencyjnych od m.st. Warszawy lokalu na cele związkowe - uzyskania wsparcia finansowego od bratnich stowarzyszeń (ZAIKS, STOART, SAWP, ZPAV) oraz MKiDN Stosowne wnioski zostały przekazane do w.w. instytucji. Zarówno siedziba jak i wsparcie...

We środę 18.12.2019 r odbyło się połączone zebranie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ZZM RP. Zmierzamy w pełnej determinacji do uzyskania siedziby, finansowania oraz upragnionego naboru członków. Mamy nadzieję w tych kwestiach przekazać Wam dobre wieści na początku nowego, 2020 roku. Pozdrawiamy! ...