Deklaracja członkowska

CHCESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RP?
WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MUZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Zobowiązuję się przestrzegać statutowych obowiązków członka ZZMRP i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnątrz związkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Deklaruję płacić składkę członkowską ustaloną przez władze ZZMRP