Dokumenty

Pracujemy w Polsce i płacimy tutaj podatki, więc chce my mieć wpływ na naszą
sytuację zawodową. Nasze działania mają na celu przywrócenie szacunku dla
pracy artystów i wysokiego poziomu polskiej kultury muzycznej.

Dokumenty do pobrania