Kolejne pismo

Kolejne pismo

Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP Warszawa 16.03.2020r.

J.E. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się o pilne wdrożenie uregulowań w formie zarządzeń lub zmian ustawowych idących w kierunku trwałej, gwarantowanej ochrony i priorytetu dla polskiej muzyki w mediach, szczególnie publicznych. Rozumiemy przez to wysokie kwoty procentowe (np. 80% – patrz: RDC) utworów muzycznych orazsłowno-muzycznych stworzonych przez polskich twórców, których artystyczne dzieła w 100% w ramach praw autorskich i pokrewnych w tym wykonawczych kapitalizowane są na terytorium RP z uwzględnieniem OZZ w tym w szczególności ZAiKS, SPAW, STOART. Wieloletnia walka ZZM RP o spełnienie powyższego postulatu napotykała dotąd na niezrozumiały, nieprzejednany opór kolejnych kierownictw mediów publicznych – wierzymy, że szczególnie w obecnym czasie wniosek nasz jest głęboko uzasadniony racją stanu polskiej kultury – co więcej: może się stać zaczynem głębszych, od lat oczekiwanych zmian strukturalnych i programowych w Polskim Radio.

Zwracamy się również o pilne wdrożenie aktualizacji ustawy o czystych nośnikach, z braku której środowisko polskich artystów ponosi od wielu lat straty na poziomie 365 mln zł rocznie.
Polska jest już w Europie ostatnim krajem, który dotąd nie rozwiązał tej palącej kwestii: mamy nadzieję, że zostaną w niej niebawem podjęte odpowiednie, zdecydowane kroki.

Zarząd ZZM RP w składzie:

Wojciech Konikiewicz, Krystyna Prońko, Ryszard Wojciul, Piotr Remiszewski, Mieczysław Jurecki, Bogdan Gajkowski, Maciej Zieliński

Do wiadomości: MKiDN, Sejm, media

No Comments