Mamy nowe władze

Mamy nowe władze

8 czerwca 2020 r odbyło się on line zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszego Związku w następującym porządku obrad:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór prezydium

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Wnioskowej

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres kadencji 2016-2020

7.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016-2020

8.Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

9.Dyskusja nad sprawozdaniami władz ZZM RP

10.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

11.Dyskusja nad kierunkami działania ZZM RP w następnej kadencji

12.Wybór Zarządu

13.Wybór Komisji Rewizyjnej

14.Wybór Sądu Koleżeńskiego

15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

16.Sprawy organizacyjne i wolne wnioski

17.Zamknięcie zebrania

Do nowego Zarządu ZZM RP wybrani zostali:

Wanda Kwietniewska

Krystyna Prońko

Ryszard Wojciul

Maciej Zieliński

Wojciech Konikiewicz

Wojciech Wójcicki

Leszek Biolik

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali

Sławomir Wierzcholski

Aleksander Nowacki

Mieczysław Jurecki

Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:

Józef Skrzek

Robert Chojnacki

Michał Grymuza

Obecnie członkowie w/w władz są w trakcie konstytuowania się zgodnie ze statutem ZZM RP

 

No Comments