Posiedzenia internetowe

Posiedzenia internetowe

W czasie epidemii posiedzenia Zarządu Związku Zawodowego Muzyków RP odbywają się przy pomocy aplikacji internetowej Skype.

No Comments